8 Luty 2019

Aleksandra Dziedzic

Patriota. Człowiek wielkiego serca. Państwowiec. Jan Olszewski. Niech spoczywa w pokoju????