5 Lipiec 2018

Aleksandra Dziedzic

Dziś w Krakowie Marek Pęk - Senator RP reprezentował Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego na uroczystym przywitaniu uczestników XIX edycji Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu. Pan Marszałek skierował do dzieci i ich rodziców, opiekunów i nauczycieli okolicznościowy list.