21 Listopad 2018

Aleksandra Dziedzic

Radni Miasta Krakowa złożyli przed chwilą ślubowanie!