19 Listopad 2018

Aleksandra Dziedzic

Radny Rafał Bochenek został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego! Powodzenia! Fot. FB Rafała Bochenka