1 Lipiec 2019

Aleksandra Dziedzic

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie organizacji #IgrzyskaEuropejskie w 2023 r. oraz poparcia prowadzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego rozmów i negocjacji związanych z podpisaniem kontraktu pomiędzy Miastem-Regionem gospodarzem a Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich. Za głosowało 27 radnych, przeciw 0 i 9 radnych wstrzymało się od głosu. Marszałek Województwa Witold Kozłowski: Chcemy zorganizować #IgrzyskaEuropejskie w sposób skromny i przemyślany.